formatedPage18

Документа

Школска 2023/2024. година

Школска 2022/2023. година
Школска 2021/2022. година
Школска 2020/2021. година    

Извештај о раду директора за 2020-2021.годину

Извештај о стручном усавршавању

Годишњи извештај 2020-21.

Годишњи план рада школе 2020-21.

Измена каландара за школску 2020/2021. годину

Календар за 2020-21.

Распоред за обогаћени једносменски рад

Распоред звона у нормалним условима

Термин отворених врата

Распоред дежурства у школи

Како да спречите ширење респираторних инфекција укључујући COVID

Упутство за поступање корона вирус

Развојни план рада школе 2020-2025.

Списак чланова школског одбора 2021


Школска 2019/2020. година

Годишњи извештај о раду школе за 2019-20.

Годишњи извештај о раду директора  2019.20.

Летопис Радљево 2020.


Правилници, пословници

Пословник наставничког већа

Пословник савета родитеља

Пословник ученичког парламента

Правилник о приправницима

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Правила понашања

Правилник о раду школе 

Статут 

Правилник о раду