formatedPage110

Мисија

Мисија

Мисија

Радећи у окружењу са нарушеном еколошком равнотежом, са децом васпитаном у духу православне традиције и наставним кадром који је мотивисан да се професионално усавршава, негујемо традицију, другарство, искреност и културу. Оспособљавамо, образујемо и "опремамо" децу за активне и одговорне грађане у савременом свету пуном промена.

Визија

Видимо себе као школу отворену за сву децу. Уважавајући потребе и способности сваког детета, ученицима нудимо занимљиве и разноврсне активности у настави и ван ње кроз методе активног учења и интеракцију са сазнањима. У свим школским активностима руководимо се принципима инклузије, одрживог развоја, и одрживог учења. Заједнички радимо на истом циљу: да наша деца стекну широку културу и писменост, примењива и трајна знања и вештине, ставове и вредности неопходне за сналажење у животу.

Школски простор

Сви школски објекти су у добром стању и углавном задовољавају стандарде. Стари школски објекти у Шарбанама, Бргулама и Горњем Радљеву су адаптирани. У Матичној школи Радљево адаптирана је стара школска зграда у којој је учионички простор. У овој години настава ће се одвијати и у реконструисаној старој згради у којој је и фискултурна сала. У новој згради матичне школе и адаптираном простору учионице су класичног типа, осим кабинета за информатику. У издвојеним одељењима учионице су опремљене новијим намештајем, а у матичној школи намештај је набављен пре четири године. Школска трпезарија је опремљена новим намештајем.

Матична школа у радљеву поседује добро опремљену школску библиотеку. Од рабата за уџбенике набављен је један лаптоп и видеобим, а ИОШарбане је обезбедио један рачунар кроз донацију. ИО Каленићопремљено је са пет рачунара, а остала издвојена одељења имају по један рачунар и један штампач. Постојећа савремена опрема матичне школе смештена је у специјализовану учионицу, а наставници ће, према својим потребама, моћи повремено да користе ту учионицу или опрему и наставна средства.