formatedPage113

Секције

Секције

Драмска секција

Драмска секција под руководством наставника ради на припреми и извођењу представа. Пролазећи кроз програм драмских радионица чланови групе се оспособљавају за обављање сценских задатака (рецитовање, вођење програма, глума).

Еколошка секција

Еколошка секција у Основним школама треба да допринесе, развијању еколошке културе ученика у најранијем узрасту. Ученици треба да спознају потрeбу да се животна средина сачува у што већој мери у свом природном облику, нарочито имајући у виду угрожавајућу заступљеност прљавих технологија у савременој производњи.