formatedPage1

Упис у први разред

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Школску 2019/20. годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013. године. Уписна процедура обавља се у складу са свим законима Републике Србије.

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Педијатар издаје лекарско уверење о здравственој способности детета, а родитељи приликом уписа уверење достављају школи.

Приликом уписа достављају се следећа документа:
- Доказ о здравственом прегледу детета који се добија од надлежног педијатра;
- Лична карта родитеља или старатеља (на увид).
- НОВО!!! –

На основу обавештења о новој процедури уписа у први разред основне школе које је прописано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељи, односно старатељи неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају документа (Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта) у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

Наиме, Министарсво просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у РС, почев од школске 2019/2020. године. Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се наведена документа прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи ( „ Службени гласник РС“, број 27/18).

Напомена: И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној фирми.

Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм се доставља накнадно.

Упис деце за полазак у школу могу вршити искључиво родитељи, односно њихови старатељи!

Упис се обавља у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

Тестирање будућих првака врше школски психолог и педагог применом стандардних поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне службе. За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03.до 31.08.2013.год.

Провера спремности за полазак у школу деце за превремени упис врши се у јуну 2019. године.