,,Свако дете има право да одраста здраво''

,,Свако дете има право да одраста здраво''

Наша школа постала је део пилот пројекта под називом ,,Свако дете има право да одраста здраво'', који за циљ има развој психофизичких способности и неговање здравих стилова живота уз активно укључивање ученика.

Активности у оквиру пројекта треба да допринесу  развоју позитивних људских вредности код ученика, унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању и  сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Пројекат се остварује у сарадњи министартсава просвете, здравља и омладине и спорта.  Додатни часови физичког и здравственог васпитања биће организовани за око 5.000 ученика у 194 одељења, од чега је 172 одељења основних школа и 22 одељења средњих школа. 

Представљању овог пројекта у  Дому Народне скупштине присуствовали су директорка школе Светлана Максимовић и наставник физичког васпитања Александар Мојсиловић.