Родитељски састанак одељења осмог разреда

Родитељски састанак одељења осмог разреда

Дана 4.12.2023. године у школи је одржан родитељски састанак одељења осмог разреда за ученике и родитеље. Том приликом присутни су упознати са платформом ,,Моја средња школа'', као и са предстојећим активностима.

Родитељски састанак је водила директорка школе Светлана Максимовић, док је наставница биологије Дуња Марковић путем видео бима приказала родитељима платформу као и упутства о њеном коришћењу.

Поред одељенских старешина састанку је присуствовао и психолог школе и том приликом представио успех ученика на првом класификационом периоду, као и важност побољшања постигнућа ученика како на пробном тако и на завршном испиту, те би у тако и ученици могли уписати жељена занимања.

Хвала свима на учешћу, а посебно родитељима који су се одазвали у великом броју.