Пројекат "Рецилажа - пластичне флаше"

Пројекат "Рецилажа - пластичне флаше"

Ученици трећег разреда ИО Бргуле су са својом учитељицом Горданом Ивановић реализовали пројекат на тему рециклаже пластичних флаша.

У претходном разреду ученици су се упознали са појмом рециклаже и њеним значајем. У оквиру пројектне наставе одабрали су тему ,,Рециклажа- пластичне флаше".

Ученици су имали задатак да на интернету бирају мотиве - како ће искористити флаше. Одлучили су се за украсне саксије, након чега је уследила подела посла и реализација пројекта.

После прикупљеног материјала израђене су сакисије, потом и украшене, а након тога је уследила примена истих као и изложба радова.