Професионални излет ученика осмог разреда

Професионални излет ученика осмог разреда

Дана 30. маја 2022. ученици осмог разреда матичне школе у Радљеву посетили су Површинске копове ,,Барошевац'', који послују у оквиру Рударског басена Колубара. Посета је реализована у организацији наше школе, а у оквиру рада на професионалној оријенатацији будућих средњошколаца. Ученици су имали организован превоз, а са нама су ишли и ђаци ОШ ,,Свети Сава'' из Памбуковице.

Представници ПК ,,Барошевац'' најпре су ученике одвели до сопственог расадника, у којем се узгајају различите биљне врсте које се користе у обнови земљишта које је уништено у процесу површинске експлоатације. Ученици су упознати са појмом рекултивације земљишта, процесом и значајем поновног успостављања биљног покривача и потребом за одговорним односом према околини, коју спороводе наши домаћини.

После расадника, ученици су пребачени у управну зграду ПК ,,Барошевац'', где је за њих организован састанак са представницима запослених, који су их упознали са структуром самог предузећа, као и различитим струкама које су у њему заступљене у оквиру ПК ,,Барошевац''. Подаци о организацији рада, погодностима које им пружа рад на овом површинском копу, али и одговорностима и захтевима које се пред запослене постављају, били су најзанимљивији део за наше ђаке, који су имали и неколико додатних питања за своје домаћине.

По завршетку овог састанка, ученици су организовано превезени натраг у Радљево, где настављају припреме за упис у средње школе по свом избору; у том избору, надамо се, помоћи ће им и ова посета.

https://kissinfo.rs/ucenici-osmog-razreda-iz-radljeva-i-pambukovice-posetili-rb-kolubara/

https://www.youtube.com/watch?v=yjRQ5iWhumI