Обогаћени једносменски рад

Обогаћени једносменски рад

Од школске 2020/2021 године, одлуком МПНТР, наша школа је ушла у програм обогаћеног једносменског рада.

 

На овом пројекту ангажовано је 10 наставника, а укључено око 60% ученика. Циљ ОЈР-а у овој школској години је пружање додатне подршке ученицима у овладавању наставних садржаја, а кроз:

- иновативне методе рада (методом учења кроз игру, лутка као помоћно средство у настави, слагалице)

- употребом ИКТ-а у настави (коришћењем дигиталних уџбеника, квизова, презентација, образовних филмова)

- индивидуализацијом и прилагођавањем материјала за рад

- припрему сцене и приредбе за Нову Годину и Светог Саву.