Обележен Међународни дан заштите података о личности

Обележен Међународни дан заштите података о личности

Ученици петог разреда су заједно са својом наставницом Информатике и рачунарства учествовали у тематском дану Међународни дан заштите података о личности дана 28. 1. 2021.
Тематски дан је имао за циљ да ученици науче и обнове знање на тему Интернета на један другачији, занимљивији начин. Наставне јединице које су обрађене су Интернет бонтон, Безбедност на интернету, Правила понашања на интернету, Заштита личних података, Дигитално насиље и сл. Учењем нових појмова и усвајањем нових знања, наставница је заједно са ученицима организовала и угледни час где је акценат био на Заштити личних података и претераном коришћењем апликација за забаву, где ученици несвесно деле разнолике садржаје, фотографије и видео записе.

Ученике је наставница на часовима Информатике и рачунарства увела у појам и намену Интернета и безбедном коришћењу интернет технологија, а потом су имали прилику да осмисле презентацију на поменуту тему. Ученицима су додељене улоге, како би на што сликовитији начин презентовали градиво и обележили овај дан. Потом је уследило излагање уз присуство директора школе, педагога и колега наставника.

Учесници:
Ученици петог разреда
Наставница Информатике и рачунарства Милена Миловановић