Одговоран однос према здрављу

Одговоран однос према здрављу

Од 4. до 8. октобра се у нашој школи одржала трибина на тему Негативних утицаја психоактивних супстанци на здравље људи.

Учесници трибине су били ученици осмог разреда, а предавачи стручни сарадник, Огњен Јанковић и наставница биологије, Љиљана Пеладић. 

Трибина је имала за циљ следеће:

 -         Упознавање ученика оба пола са појмом ПАС-и, њиховом заступљеношћу и присуством међу младима.

-         Упознавње ученика о негативним последицама употребе психоактивних супстанци с обзиром на родну улогу.

-         Стицање свести и усвајање основних информација о штетности психоактивних супстанци.

Очекивани исходи које трибина доприноси је да ће по завршетку активности, ученик бити у стању да:

- Познаје последице ПАС-и, њихову штетност и ризике.

- Разликује врсте ПАС-и, начин њихове примене.

- Познаје ризике и болести које могу да се јаве услед коришћења ПАС-и.

У излагању теме коришћена је презентација која се налази на следећем линку Презентација.

Видео са презентације можете погледати на линку.