Међународни дан интелигенције

Међународни дан интелигенције

Учитељица Јелена Михаиловић је са својим ученицима 4.разреда обележила Дан интелигенције, 1.октобар, који је и датум оснивања МЕНСЕ. Њен рад ушао је у ужи избор као пример добре праксе на такмичењу МЕНСЕ а коначна одлука о победнику биће донета 7.новембра.


Поводом Међународног дана интелигенције који се обележава 1.октобра, ученици 4.разреда матичне школе у Радљеву са својом учитељицом реализовали  су разне активности.

Активности су трајале три школска часа.

Први час је био српски језик. Ученици су на почетку решавали ребус, чије је решење  јесен. Подељени су им кодирани папири које су требали да декодирају и добију слике (чизме, кишобран, лист, грожђе). На основу тих речи писали су саставе о јесени.

На часу математике, решавали су задатке. Сваки  тачно решен задатак има свој број који је и део слагалице. Када су тачно решили задатке ,слагали су слагалице на којима се налазе слике јесени.

На часу физичког и здравственог васпитања играли су игру „Потрага за благом“. Ученици су решавали загонетке. Свака решена загонетка водила их је до места са следећим задатком. Када су решили све задатке пронашли су благо (слаткише).

Ученици су били јако заинтересовани и активни на свим активностима. Кроз забаван, занимљив и креативан начин, сарађивали су и усмеравали пажњу на појединости и целину, развијали логичко мишљење, интелигенцију, способност решавања проблема и богатили свој речник.