Дечија недеља

Дечија недеља

Од 4. до 10. октобра се у свим образовним установама обележава Дечија недеља. У наставку текста се налази план и програм наше школе за наредне дечије дане.


ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ


од 4. до  10. октобра 2021. године


„Дете је дете да га волите и разумете“


Циљеви дечије недеље су:


·         -скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,


·         -указивање на одговорност коју породица, школа, држава имају у заштити и остваривању права деце,


·         -промоција активниг учешћа саме деце у доношењу одлука које их се тичу ,


·         -покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Србији и остваривању њихових права


Деца из целе Србије биће укључена у активности и догађаје током Дечије недеље у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.


Понедељак 04.10.2021.


-Отварање Дечије недеље (1.-8.разред)


-Упознавање деце са значајем  Дечије недеље, са дечијим правима и обавезама у складу са узрастом ученика.


- Упознати ученике са песником Љ. Ршумовићем и песмом „Дете“ чији стихови су слоган овогодишње Дечије недеље. Илустрација строфе по избору ученика ( ученици 1. – 4.раз.)


Уторак 05.10. 2021.године


„Другу на дар“- Ученици ће уоквиру свог одељења извући име друга/другарице коме ће поклонити своју поруку и свој рад.( 1.- 8.разред)


Среда 06. 10. 2021.године


Спортске активности  , штафетне игре ( ученици 1. – 8.раз.)


- Четвртак 07. 10. 2021.године


- Ликовне активности на тему „ Омиљени члан  породице“ ( ученици 1. – 4.раз.)


„Другарство без насиља“ ( ученици 5. – 8.раз.)


Петак 08. 10. 2021.године


- Маскенбал ( 1.- 4. разред) 


 

 ДЕТЕ-Љ.Ршумовић


Дете није дете
Играчка за стрине и тете
Дете је дете
Да га волите и разумете

Нећете ми веровати
И велики песник Гете
Некада је био беба
И веома немирно дете

Бркати хајдук Вељко
Што је злотвору прашио пете
У почетку је сисао палац
И био немогуће дете

Јунаци космоса
Што лете на друге планете
Прво су седели на ношама
А после сели у ракете

Дете није дете
Играчка за стрине и тете
Дете је дете
Да га волите и разумете